Skogskörning

 

Vill du ha hjälp med att röja eller gallra i skog och mark?

Det kanske är för surt eller trångt för maskiner?

Kontakta oss så kan vi kanske hjälpa till.

 

 

Fikapaus är viktigt

Ola lastar Irana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästen kan användas:

 

.  vid första och andra gallring

.  stening mark

.  där man vill undvika stora traktorspår

.  vid borttagning av stormfälld skog

.  vid utkörning av fröträd

 

Bland bonuseffekterna kan nämnas:

 

.  inga "otrevliga" avgaser, hög ljudnivå eller djupa spår

.  du kan höra vidsuset i träden

.  positivt för miljön

.  mindre rot- och stamskador

.  smalare stickvägar ger större urval vid gallring

 

 

 En stor fördel vid förstagallring är att stickvägsbredden bara blir ca. 1.5 m, är det ett större område kan man med fördel lunna ut till större stickväg, där skotare kan samla upp.

Jag har inte mer bråttom än att jag kan stanna och prata en stund (den tiden drar jag av på priset).

 

Irana och Igor i aktion